Ngā Uaratanga o te Kura: Our Core Values

Ngā Uaratanga o te Kura 

Our core cultural values at Ngā Taiātea are Pono (Honesty, Reliability and Integrity), Tauutuutu (Reciprocity), Whanaungatanga (Relationships), Kawenga (Responsibility) and Aroha (Love and Respect).  

PoUtuWhaKaAro represents our core cultural values.