Ngā Kaimahi o te Kura: Our Staff

Te Ohu Whakahaere - Senior Leadership Team

Ngā Kaiako - Teaching Staff

Ngā Kaihāpai - Support Staff

Ngā Kaitunu Kai - Canteen Staff

Te Puna Hauora - Medical Staff