Te Kaupapa o te Kura

What is important to us?

Icons-6
Te Oati: Mission Statement

E PUTA KI TAIĀTEA: To Empower Uri to reach their Full Potential as Māori Achievers, and Servant Leaders.

E PUTA ki TAIĀTEA!” Strive to ACHIEVE our full POTENTIAL!

Icons-5
Te Whakakitenga: Our Vision

Nō Onamata te mauri, kei anamata te aronga!
Ancestrally driven, future focused

*Ancestrally Driven (Onamata) = Tukuihotanga + Uaratanga
*Future Focused (Anamata) = Ara Whai Oranga + Pūkenga Ako

core-values
Ngā Uaratanga: Core Values

We will be guided by PoUtuWhaKaAro in all that we do.

  • Pono (Honesty, Reliability and Integrity)
  • Tauutuutu (Reciprocity and Giving)
  • Whanaungatanga (Family and Relationships)
  • Kawenga (Responsibility)
  • Aroha (Respect, Care and Love)
Icons-8
Ngā Mātāpono: Principles

Ko ngā mātāpono e ārahi nei i a tātou ko te reo me ngā tikanga – koinei te pūtake o te kaupapa.

proverb
Proverb: Whakataukī

Taiātea Taupoki Kore!

Special Character / Māori Medium status

He kura-ā-iwi mātou kei raro i te mana o Tainui waka whānui tonu me te Kīngitanga. Kei te rohe o Ngāti Māhanga te kura e tū ana.

School Organisation and Structures

Te Waka o Taiātea is the framework that supports our school community to achieve our shared vision and aspirations. Our focus as a Kura are our students as reflected in “PUTA” (Pūkenga Ako, Uaratanga, Tukuihotanga and Ara Whai Oranga). These are supported by our systems, processes related to Health and Safety, Personnel, Property, Finance.

Review of Charter and Consultation

The Board of the Kura will lead the review of the Charter together with the Tumuaki to ensure that the aspirations of the school community are our focus.