E Puta Ki Taiātea!
Strive to Achieve Your Full Potential
Nō Onamata Te Mauri, Kei Anamata Te Aronga
Ancestrally Driven, Future Focused

Tū Taua: After School Classes

Taiaha hā!  Taiaha hā!

Whakapuru tonu!  Whakapuru tonu!

Kia rongo i te hau nō Tū-i-te winiwini, nō Tū -i-te-wanawana!

Tēnei te whai ake i ngā kawa.  Ko tā te Whare Tū Taua nei he whakariterite i te wairua, i te hinengaro, i te tinana, i ngā uaratanga katoa o te toa. E ai ki te kōrero “mā te whakaharatau ka tika”.

Tipakohia te toa kua tohia ki ngā wai o Tū ka nguha.  He wero e whakawhanake ana i ngā  whakaaro, i te hinengaro o te pia.  Mā tō mōhio ki ngā toroparawae o Te Whare Tū Taua e mārama ai koe ki ngā mahi o ngā toa o mua.

Kei aku Rākau kawa nui, kei āku Ika toto nui, nei aāu kupu whakamānawa ki a koutou katoa e kawea tonutia ana tā tātou kaupapa ki te tihi o Angitu, ki te pae o Kairangi. 

Tihe he toa, he toa!  Tihe he taua! He taua!

Ka tū ngā haratau ki Ngā Taiātea Wharekura:

  • Hei ngā Tūrei. (Horekau kē he haratau hei ngā hararei kura)
  • 4.45pm – 7.00pm
  • Haria mai he pātara wai, he hū omaoma, he kākahu korikori, he rākau (padded)

Whakapā mai ki a Matua Anaru Keogh.