E Puta Ki Taiātea!
Strive to Achieve our Full Potential
Nō Onamata Te Mauri, Kei Anamata Te Aronga
Ancestrally Driven, Future Focused

Nau mai, haere mai ki Ngā Taiātea Wharekura

Kia rere arorangi ngā mihi ki te matua nui i te rangi kia māturuturu te tōmairangi o tōna atawhai ki runga i a tātou i tēnei rā, ā, haere ake nei. Ka tangi te ao, ka tangi te pō, tangihia ō tātou mate o te wā. Moe mai rā koutou katoa ki ngā ringaringa kaha o tō tātou matua nui i te rangi. Kia whakahōnoretia tō tātou Kīngi Māori, a Kīngi Tūheitia e noho mai rā i runga i te ahurewa tapu i whakarerea iho e tōna whaea, e ōna tūpuna. E mihi ana ki te Kāhui Ariki, ki te Whare o Pōtatau, paimārire ki a rātou. Kei ngā reo, kei ngā mana, kei ngā karangatanga maha o Tainui waka, tae atu ki a tātou katoa nō ngā mātāwaka, nō ngā hau e whā o te motu, tēnā rā tātou katoa. 

Tēnei te whakamānawa atu nei ki a koutou katoa e whakapono ana ki te kaupapa mana Māori motuhake, koutou e ū ana ki ngā uaratanga o te kaupapa, e renarena ai ngā taukaea tāngata, kāore e ārikarika ngā mihi ki a koutou katoa. He wāhi taupoki kore tēnei, he wāhi whakapono ki te pitomata o te tamaiti tēnei, he wāhi angitu tēnei. Kia manawa tahi tātou kia pai ai te tiaki i te kaupapa, kia eke panuku ai ngā uri ki te tihi o angitu. 

Nau mai, piki mai ki runga i te waka o Taiātea kia hoe tahi ai tātou katoa.

Nāku, i roto i ngā mihi nui o te wā

Whaea Michelle Treadaway-Ohia

Tumuaki