E Puta Ki Taiātea!Strive to Achieve Your Full PotentialE Puta Ki Taiātea!Strive to Achieve Your Full PotentialE Puta Ki Taiātea!Strive to Achieve Your Full Potential

Te Mahere Uaratanga: Our Ngā Taiātea Values Matrix

During our 2015 review it was emphasised how important our focus on uaratanga (values and character) is here at Nga Taiatea Wharekura as members of whanau, or marae, of clubs, of working environments.

Top of the list of what employers want is people who can be trusted, who are reliable, respectful and have a high degree of self discipline.

Ngā Taiātea is firmly committed to the importance of values education and in 2015 we developed this Mahere Uaratanga (Values Matrix) which we want all Ngā Taiātea staff, students and whanau to support and adhere too.


Uara Matrix 2016

Ngâ Uara

PONO

Kaua te tau e pokea. Kaua te tau e rewenatia.

(We are honest and can be depended on to do the right thing at the right time for the right reason.)

All Settings

Whâia te iti kahurangi.
(We pursue personal excellence.)

Kia manawa tîtî.
(We are committed from start to the end of a kaupapa.)

He kâinga haumaru, he âhuru môwai môku.
(We stay in the right areas and let others know when our safety is endangered.)

Mâ te tika, mâ te pono me te aroha.
(We use IT devices, kura resources and kura property appropriately.)

Ngâ Uara

TAU-UTUUTU

Mahia te mahi hei painga mô te iwi.

(We are prepared to serve and make people feel welcome.)

All Settings

Aroha mai, aroha atu.
(We give back to others.)

He tangata takahi manuhiri, he marae puehu.
(We greet and thank people.)

Ngâ Uara

WHANAUNGATANGA

Ki te kôtahi te kâkaho ka whati, ki te kâpuia e kore e whati.

(We are considerate of others and build positive relationships.)

All Settings

He hono tangata e kore e motu; ka pa he taura waka e motu.
(We include others and work together.)

Pou herenga waka Pou herenga tângata.
(We build strong and caring relationships.)

Ngâ Uara

KAWENGA

Mâku anô tôku nei whare e hanga. Ko ngâ pou o roto, he mahoe, he patate. Ko te tâhûhû, he hinau.

(We lead by example and can work independently or in a group.)

All Settings

Ki te hç te teina mâ te tuakana e whakatika, ki te hç te tuakana mâ te teina ia e awhi.
(We are positive role models.)

He manawa tapatahi, he manawa ako tahi.
(We can self-manage and work co-operatively in a group.)

Ngâ Uara

AROHA

Kôtahi anô te kohao o te ngira e kuhuna ai te miro mâ, te miro whero me te miro pango. A muri i a au kia mau ki te ture, ki te whakapono, ki te aroha. Hei aha te aha! Hei aha te aha!

(We look after people, resources and the environment.)

All Settings

Manaaki tangata
(We look after and respect each other and each other’s belongings.)

Manaaki whenua
(We keep our kura clean. We use rubbish bins and clean up after ourselves.)